10 ลูกถ้วย Porcelain Pin 40HQ 33kV พร้อม Spindle ที่จัดส่งไปยังอียิปต์